Mládež | ČRS MO 3 České Budějovice

Na úvod » Mládež

Naše poslání

Úkolem práce s rybářskou mládeží je naučit děti rybářské dovednosti praktické i teoretické dle možností každého vedoucího rybářského kroužku. Poslední Sněm Českého rybářského svazu uložil odborům mládeže zkvalitnění výuky novými metodami, které snad zaujmou další děti, které mají zájem o rybářský sport. Na posledním zasedání odboru mládeže si většina členů stěžovala na stoupající nezájem o rybářský sport a přidružené soutěže. Nezbývá než jen konstatovat, že musíme zájem dětí získat soutěživostí a schopnostmi, které nám budou nerybáři jenom závidět. Vedoucí rybářských kroužků mají v rukou budoucnost Českého rybářského svazu.

Jako hlavní náplně činnosti rybářských kroužků především pro ty nejmenší rybáře můžeme jmenovat seznámení dětí s revírem, základy chovu ryb v podmínkách ČRS a případně i produkčních rybářů, poznávání ryb i živočichů a rostlin žijících kolem vody, které se děti naučí nejlépe na živých exponátech při praktických ukázkách rybolovu nebo při malých rybolovných soutěžích, a také seznámení s technikami sportovního rybolovu. Dále pak můžeme zařadit různé dovednostní soutěže, například v rychlosti vázání háčku nebo házení zátěží do připraveného terče. Samozřejmě se děti učí jednotlivá ustanovení rybářského řádu a jejich smysl a také správné vyplňování úlovkových lístků.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

 

Tento projekt za podpory Jihočského kraje.